Čtyři dobré důvody proč jít do projektu

1.

Zvýšení šance na dobré uplatnění
na trhu práce

2.

Obdržení certifikátu na promocích - dokladu dalšího vzdělání

3.

Možnost získat zaměstnání
ve spolupracující organizaci

4.

Prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem v praxi

Co mě čeká?

Stáže
v partnerských institucích a výběr dle studijního programu

Speciální přednášky
s předními manažery firem

Práce na projektech
zadaných od konkrétních firem

Interaktivní
výuka

Uznání povinné odborné praxe,
která je součástí předmětu "Příprava bakalářské práce a odborná praxe" a "Příprava diplomové práce a odborná praxe"

Uznání předmětu
v anglickém jazyce

Chci se přihlásit

Základní informace a jak se přihlásit:

> ZÁKLADNÍ INFORMACE A JAK SE PŘIHLÁSIT (132kB, PDF)

Podklady dodejte do 15. listopadu 2023 osobně nebo e-mailem:
Ing. Lucie Tomancová, Ph.D., U2/428a, tomancova@utb.cz,
mobil: +420 576 032 429, +420 734 644 571.

Pro přihlášení do projektu dodejte:

  Žádost o zařazení do projektu Nadaní studenti (119kB, DOCx )

  CV v jazyce českém - doporučená šablona pro CV (21kB, DOCx )

  Krátký motivační dopis

  Bakalářskou práci (platí jen pro studenty MSP, kteří nestudovali na FaME)