Kontakty


Projekt Nadaní studenti organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je určen pro aktivní studenty v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech.


ASISTENTKA PROJEKTU

Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav financí a účetnictví

e-mail: tomancova@utb.cz
tel.: +420 576 032 429, +420 734 644 571

GARANTKA PROJEKTU

prof. Dr.Ing. Drahomíra Pavelková

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Ústav financí a účetnictví

e-mail: pavelkova@utb.cz
tel.: +420 576 032 401