Průběh projektu

Projekt Nadaní studenti je dvousemestrální (předmět Řízení organizací I a II)
a aktuální běh tedy proběhne v letním semestru AR 2019/2020 a zimním semestru AR 2020/2021.


 • leden 2020

  začátek projektu a setkání se zástupci firem
 • 28. únor 2020

  mezní datum pro výběr firmy po vzájemné oboustranné dohodě
 • únor - květen 2020

  speciální přednášky v českém i anglickém jazyce a interaktivní výuka (1x za 14 dní 3 hodiny)
 • březen - červen 2020

  stáže v partnerských institucích
 • červenec - září 2020

  práce na projektu dle zadání firmy v případě vzájemné dohody
 • září - listopad 2020

  práce na projektu
 • září - prosinec 2020

  speciální přednášky špičkových odborníků, interaktivní výuka (1x za 14 dní 3 hodiny)
 • leden 2021

  obhajoby projektů
 • červen 2021

  předání certifikátu o absolvování projektu Nadaní studenti při promoci