Průběh projektu

Projekt Nadaní studenti je dvousemestrální (předmět Řízení organizací 1 a 2)
a aktuální běh tedy proběhne v letním semestru AR 2023/2024 a zimním semestru AR 2024/2025.


 • leden 2024

  začátek projektu a setkání se zástupci firem
 • 28. únor 2024

  mezní datum pro výběr firmy po vzájemné oboustranné dohodě
 • únor - květen 2024

  speciální přednášky v českém i anglickém jazyce a interaktivní výuka (1x za 14 dní 3 hodiny)
 • březen - červen 2024

  stáže v partnerských institucích
 • červenec - září 2024

  práce na projektu dle zadání firmy v případě vzájemné dohody
 • září - listopad 2024

  práce na projektu
 • září - prosinec 2024

  speciální přednášky špičkových odborníků, interaktivní výuka (1x za 14 dní 3 hodiny)
 • leden 2025

  obhajoby projektů
 • červen 2025

  předání certifikátu o absolvování projektu Nadaní studenti při promoci