Vítejte v projektu Nadaní studenti!

Projekt Nadaní studenti organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomše Bati ve Zlíně
a je určen pro aktivní studenty ve druhém ročníku bakalářských a prvního ročníku navazujících magisterských studijních programů.

Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji epidemiologické situace
se v akademickém roce 2020/2021 nebude otevírat další ročník projektu Nadaní studenti.


Budeme se těšit na Váš zájem a spolupráci v dalších letech, kdy plánujeme pokračování.


Chci se vyčlenit z davu!

Chci si vyzkoušet

znalosti a dovednosti získané
dosavadním teoretickým studiem

Chci získat kontakty

a navázat konkrétní spolupráci
s významnou firmou

Nebojím se

diskuze a jsem připraven přijímat kritiku
a obhájit si svů tvrzení


Partneři projektu Nadaní studenti: