Vítejte v projektu Nadaní studenti!

Projekt Nadaní studenti organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a je určen pro aktivní studenty ve druhém ročníku bakalářských a prvního ročníku navazujících magisterských studijních programů.

Již 14. běh projektu v akademickém roce 2023/2024

Studenti budou spolupracovat se společnostmi, které jsou partnery projektu. V případě zájmu o spolupráci, kontaktujte garantku projektu či asistentku.


Chci se vyčlenit z davu!

Chci si vyzkoušet

znalosti a dovednosti získané
dosavadním teoretickým studiem

Chci získat kontakty

a navázat konkrétní spolupráci
s významnou firmou

Nebojím se

diskuze a jsem připraven přijímat kritiku
a obhájit si svů tvrzení


Partneři projektu Nadaní studenti: