Projekt Nadaní studenti


Projekt Nadaní studenti organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je určen pro aktivní studenty v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech.


Čtyři dobré důvody
proč jít do projektu

1.

Zvýšení šance na dobré uplatnění na trhu práce

2.

Obdržení certifikátu - doklad dalšího vzdělání

3.

Možnost získat zaměstnání ve spolupracující organizaci

4.

Prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem v praxi

...

Co mě čeká?

Stáže
v partnerských institucích a výběr dle studijního oboru

Speciální přednášky v českém i anglickém jazyce
s předními manažery firem

Práce na projektech
zadaných od konkrétních firem

Interaktivní
výuka

Uznání povinné odborné praxe,
která je součástí předmětu "Příprava bakalářské práce a odborná praxe" a "Příprava diplomové práce a odborná praxe"

Uznání předmětu v anglickém jazyce

Jsem vhodným adeptem?

Váhám ...

  Zkusím si testovací dotazník a počkám si na vyhodnocení dotazníku.

  Kontaktuji asistentku projektu a poptám se.

  Zeptám se starších spolužáků.

  Chystám se na Erasmus, můžu se i tak přihlásit to projektu?

Jsem si jistý/á ...

  Vyplním a odevzdám žádost o zařazení do projektu.

  Doložím CV v českém i anglickém jazyce, motivační dopis.

  Vyplním prohlášení o poskytnutí údajů pro partnerské instituce.

  Mám studijní průměr do 2,00 (doporučené).