Vítejte v projektu Nadaní studenti!

Projekt Nadaní studenti organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je určen pro aktivní studenty ve druhém ročníku bakalářských a prvního ročníku navazujících magisterských studijních programů.


Chci se vyčlenit z davu!

Chci si vyzkoušet

znalosti a dovednosti získané
dosavadním teoretickým studiem

Chci získat kontakty

a navázat konkrétní spolupráci
s významnou firmou

Nebojím se

diskuze a jsem připraven přijímat kritiku
a obhájit si své tvrzení


Průběh projektu

Projekt Nadaní studenti je dvousemestrální (předmět Řízení organizací I a II)
a aktuální běh tedy proběhne v letním semestru AR 2019/2020 a zimním semestru AR 2020/2021.

 • leden 2020

  začátek projektu a setkání se zástupci firem
 • 28. únor 2020

  mezní datum pro výběr firmy po vzájemné oboustranné dohodě
 • únor - květen 2020

  speciální přednášky v českém i anglickém jazyce a interaktivní výuka (1x za 14 dní 3 hodiny)
 • březen - červen 2020

  stáže v partnerských institucích
 • červenec - září 2020

  práce na projektu dle zadání firmy v případě vzájemné dohody
 • září - listopad 2020

  práce na projektu
 • září - prosinec 2020

  speciální přednášky špičkových odborníků, interaktivní výuka (1x za 14 dní 3 hodiny)
 • leden 2021

  obhajoby projektů
 • červen 2021

  předání certifikátu o absolvování projektu Nadaní studenti při promoci

Partneři projektu Nadaní studenti: