Vítejte v projektu Nadaní studenti!

Cílem projektu je umožnit nadaným studentům prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem. Získat u uchazečů o studium na FaME UTB ve Zlíně povědomí, že se fakulta věnuje nadaným studentům a navázat bližší spolupráci s praxí.

Do projektu se mohou v říjnu 2017 přihlásit studenti 2. ročníku bakalářského studia
a 1. ročníku navazujícího magisterského studia.


Chci se vyčlenit z davu!

Chci si vyzkoušet

znalosti a dovednosti získané
dosavadním teoretickým studiem

Chci získat kontakty

a navázat konkrétní spolupráci
s významnou firmou

Nebojím se

diskuze a jsem připraven přijímat kritiku
a obhájit si své tvrzení

Mám na to?

Otestuj své předpoklady online

Průběh projektu ↓

 • leden 2018

  začátek projektu a setkání se zástupci firem
 • 28. únor 2018

  mezní datum pro výběr firmy po vzájemné oboustranné dohodě
 • únor - květen 2018

  speciální přednášky v českém i anglickém jazyce a interaktivní výuka (1x za 14 dní 2,5 hodiny)
 • březen - červen 2018

  stáže v partnerských institucích
 • červenec - září 2018

  práce na projektu dle zadání firmy v případě vzájemné dohody
 • září - listopad 2018

  práce na projektu
 • leden 2019

  obhajoby projektů
 • červen 2019

  předání certifikátu o absolvování projektu Nadaní studenti při promoci

Partneři projektu Nadaní studenti: