Projekt Nadaní studenti bude realizován v roce 2020.

V roce 2019 mohou studenti spolupracovat se společnostmi, které jsou partnery projektu. V případě zájmu o spolupráci nechť studenti kontaktují garanta projektu či asistentku.


Chci se vyčlenit z davu!

Chci si vyzkoušet

znalosti a dovednosti získané
dosavadním teoretickým studiem

Chci získat kontakty

a navázat konkrétní spolupráci
s významnou firmou

Nebojím se

diskuze a jsem připraven přijímat kritiku
a obhájit si své tvrzení

Mám na to?

Otestuj své předpoklady online

Partneři projektu Nadaní studenti: