Vítejte v projektu Nadaní studenti!

Projekt Nadaní studenti organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomše Bati ve Zlíně a je určen pro aktivní studenty ve druhým ročníku bakalářských a prvního ročníku navazujacích magisterských studijních programů.


Chci se vyčlenit z davu!

Chci si vyzkoušet

znalosti a dovednosti získané
dosavadním teoretickým studiem

Chci získat kontakty

a navázat konkrétní spolupráci
s významnou firmou

Nebojím se

diskuze a jsem připraven přijímat kritiku
a obhájit si svů tvrzeníPartneři projektu Nadaní studenti: